Inwestycje UE przedsiębiorstwa ASPI z Suwałk

ASPI korzysta z Funduszy Unijnych

PROJEKT 3

,,Wykorzystanie technologii ICT w przedsiębiorstwie ASPI poprzez pełną integrację procesów biznesowych oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi świadczonej drogą elektroniczną” nr WND-RPPD.01.04.01-20-098/12 w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-098/12-00 z dnia 22.04.2013 r

Oferta 1 Zakup oprogramowania specjalistycznego ERP wraz z konfiguracją
Oferta 1A Zakup oprogramowania specjalistycznego ERP wraz z konfiguracją
Oferta 2Zakup oprogramowania CAD/CAM, kontrolera SpaceExplorer i kontrolerów SpacePilot PRO
Oferta 3Zakup stacji roboczej CAD/CAM
Oferta 4Zakup serwera

PROJEKT 2

„Podniesienie poziomu innowacyjności Przedsiębiorstwa ASPI Sp. z o.o. poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w procesie produkcyjnym planowanych do wprowadzenia nowych produktów w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-031/11 z dnia 27.01.2012.

Oferta 1 Zakup automatycznej maszyny do prostowania i naprężania pił tarczowych PSR-1200
Oferta 2Zakup prościarki do blach
Oferta 3Zakup urządzenia do znakowania laserowego
Oferta 4Zakup automatu do nacinania gniazd
Oferta 5Zakup sprężarki
Oferta 6Zakup wózka widłowego
Oferta 7Zakup automatu do wstawiania zębów
Oferta 8Zakup centrum ostrzarskiego

PROJEKT 1

„ Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstwa ASPI Spółka z o.o. poprzez inwestycję w nową technologię” nr WD-RPPD 01.04.01-20-074/08 w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-074/08-00 z dnia 01.07.2009

Zapraszamy na stronę –  Regionalny Program Operacyjny

Zestaw logotypow kolor

inwe