O nas

Rok 2004onas

  • Założenie Spółki,

Rok 2009

  • Rozpoczęcie działalności Spółki w branży metalowej,
  • „Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstwa ASPI Sp. z o. o. poprzez inwestycję w nową technologię” nr WND-RPPD.01.04.01-20-0074/08 – projekt zrealizowany w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.01-20-074/08-00 z dnia 01.07.2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa. W ramach projektu zakupiono laser,

Rok 2010

  • Zakup centrum obróbczego CNC,

Rok 2011

  • Uzyskanie certyfikatów ISO 9001 i 14001,

Rok 2012

  • Przedsiębiorstwo ASPI Sp. z o.o. aktualnie realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa pt. „Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa ASPI sp. z o.o. poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w procesie produkcyjnym planowanych do wprowadzenia nowych produktów” (umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-031/11-00 z dnia 27.01.2012 r.),

Rok 2013

  • Wykorzystanie technologii ICT w przedsiębiorstwie ASPI Sp. z o. o. poprzez pełną integrację procesów biznesowych oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi świadczonej drogą elektroniczną” nr WND-RPPD.01.04.01-20-098/12 – projekt zrealizowany w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.01-20-098/12-00 z dnia 22.04.2013 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa. Dzięki realizacji tego projektu firma zakupiła zintegrowany program zarządzania przedsiębiorstwa ERP oraz program CAD/CAM,
  • firma przystąpiła do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Rok 2014

  • • 10 grudnia, zmiana Przedsiębiorstwo ASPI Sp. z o.o. w ASPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Od 2010 roku firma wystawia się na targach Drema oraz Ligna w Niemczech