EU-investeringer

ASPI bruker EU-midler

PROJEKT 3

,,Bruk av IKT i selskapet ASPI gjennom full integrering av forretningsprosesser og innføring av innovative tjenester som leveres elektronisk” nr. WND-RPPD.01.04.01-20-098/12 under avtale nr. UDA-RPPD.01.04.01-20-098/12-00 datert 22.04.2013

Tilbud 1 Innkjøp av spesialistprogramvare ERP med konfigurasjon
Tilbud 1A Innkjøp av spesialistprogramvare ERP med konfigurasjon
Tilbud 2Innkjøp av programvare CAD/CAM, bevegelseskontroll SpaceExplorer og bevegelseskontroller SpacePilot PRO
Tilbud 3Innkjøp av en arbeidsstasjon CAD/CAM
Tilbud 4Innkjøp av en server

PROJEKT 2

“Økning i nivået på innovasjon av selskapet ASPI sp. z o.o. gjennom bruk av moderne løsninger i produksjonsprosessen planlagt for å innføre nye produkter” under avtale nr. UDA-RPPD.01.04.01-20-031/11 datert 27.01.2012.

Tilbud 1 Innkjøp av en automatisk maskin for retting og stramming av sirkelsagblader PSR-1200
Tilbud 2Innkjøp av en maskin for retting av stålplater
Tilbud 3Innkjøp av en maskin for laser-merking
Tilbud 4Innkjøp av et utstyr for skjæring av hylser
Tilbud 5Innkjøp av en kompressor
Tilbud 6Innkjøp av en gaffeltruck
Tilbud 7Innkjøp av en maskin for å sette inn tenner
Tilbud 8Innkjøp av et slipeanlegg

PROJEKT 1

„ Økning i attraktiviteten og oppmerksomheten og konkurranseevnen av Selskapet ASPI Sp. z o. o. gjennom investering i ny teknologi” nr. WD-RPPD 01.04.01-20-074/08 under avtale nr. UDA-RPPD.01.04.01-20-074/08-00 datert 01.07.2009

Gå til – Det regionale driftsprogrammet

Zestaw logotypow kolor

inwe