Om oss

Året 2004onas

  • Etablering av selskapet,

Året 2009

  • Selskapet begynte sin virksomhet i metallbransjen,
  • „Økning i attraktiviteten og konkurranseevnen av Selskapet ASPI Sp. z o. o. gjennom investering i ny teknologi” nr. WND-RPPD.01.04.01-20-0074/08 – et prosjekt finansiert under avtalen UDA-RPPD.01.04.01-20-074/08-00 datert 01.07.2009 innenfor rammen av Det regionale driftsprogrammet for Podlasie Voivodskap for perioden 2007-2013, Mål 1.4.1 Mikrobedrifter. Innenfor rammen av prosjektet ble det kjøpt en laser,

Året 2010

  • Kjøp av CNC behandlingssenter,

Året 2011

  • Anskaffelse av sertifikater ISO 9001 og 14001,

Året 2012

  • Selskapet ASPI Sp. z o.o. implementerer et prosjekt innenfor rammen av Det regionale driftsprogrammet for Podlasie Voivodskap for perioden 2007-2013, Mål 1.4.1 Mikrobedrifter med tittelen „Økning i nivået på innovasjon av selskapet ASPI sp. z o.o. gjennom bruk av moderne løsninger i produksjonsprosessen planlagt for å innføre nye produkter” (avtale nr. UDA-RPPD.01.04.01-20-031/11-00 datert 27.01.2012),

Året 2013

  • “Bruk av IKT i selskapet ASPI Sp. z o.o. gjennom full integrering av forretningsprosesser og innføring av innovative tjenester som leveres elektronisk” nr. WND-RPPD.01.04.01-20-098/12 – et prosjekt under avtalen UDA-RPPD.01.04.01-20-098/12-00 datert 22.04.2013 innenfor rammen av Det regionale driftsprogrammet for Podlasie Voivodskap for perioden 2007-2013, Mål 1.4.1 Mikrobedrifter. Takket være implementeringen av dette prosjektet, kjøpte selskapet en integrert programvare for styring med selskapet ERP og programvaren CAD/CAM,
  • selskapet sluttet seg til Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna [Spesiell Økonomisk Sone for Suwałki-området]

Året 2014

  • den 10. desember ble Przedsiębiorstwo ASPI Sp. z o.o. [et selskap med begrenset ansvar etter polsk lov] gjort om til ASPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. [et selskap med begrenset ansvar og et komandittselskap]

Siden 2010 har selskapet deltatt i Drema- og Ligna-messen i Tyskland